Struktura własnościowa

Majątek – kapitał zakładowy Spółki wynosi 81 800 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 81.800 zł (słownie osiemdzesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) udziałów po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
Właściciel Województwo Mazowieckie.

  

 

Opublikowane przez: Marzena Słowik | Data wprowadzenia: 2015-02-03 14:44:51 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:41.
Data wprowadzenia: 2015-02-03 14:44:51
Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:41
Opublikowane przez: Marzena Słowik