Ewidencje

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 7962963679


Regon 670209356


Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819


Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego Numer Księgi 000000007192

 

Opublikowane przez: Marzena Słowik | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:42:38.
Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:42:38
Opublikowane przez: Marzena Słowik