Udostępnianie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich inormacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostepnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostepnym miejscu.

 - Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

- Jeżeli informacja może być przekazana niezłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Opublikowane przez: Marzena Słowik | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:17:50 | Data modyfikacji: 2015-02-17 12:52:44.
Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:17:50
Data modyfikacji: 2015-02-17 12:52:44
Opublikowane przez: Marzena Słowik